Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα & Ανακοινώσεις

23/10/2019

Το ΚΔΕΠ – ΔΕΗ στην αιχμή του διαγωνισμού καινοτομίας του ΥΠΕΝ

«Πεδίον δόξης λαμπρό» για επιστήμονες, ερευνητές και τεχνολογικές επιχειρήσεις στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος διανοίγεται με τον διαγωνισμό καινοτομίας που προκήρυξε το ΥΠΕΝ επίσημα τη Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 , σε ημερίδα παρουσία του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη.

21/10/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ««Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων-CO2 TO FUELS» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01631 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων « ΚΔΕΠ» της ΔΕΗ Α.Ε.

04/10/2019

Διεθνές βραβείο για το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ

Το βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας για τη Δημιουργία Συστήματος Ανίχνευσης Απειλών σε Έξυπνα Δίκτυα απέσπασαν το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο Διεθνές Συνέδριο IEEE CAMAD 2019 που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου στην Κύπρο.

20/09/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος PHOENIX “Electrical Power System’s Shield against complex incidents and extensive cyber and privacy attacks”-Grant Agreement No 832989 της Δράσης Ηorizon2020 με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

20/09/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος SDN-microSENSE “SDN-microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm ”-Grant Agreement No 833955 της Δράσης Ηorizon2020 με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

29/05/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» με τίτλο «Ανάπτυξη αισθητήρα ανίχνευσης αερίων με τη χρήση αμοιβαίας έγχυσης σε οπτικές πηγές ICLs του μέσου υπέρυθρου φωτός-ILLIAS» με κωδικό έργου Τ2ΔΓΕ-0822.

24/01/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων-CO2 TO FUELS» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01631.

05/11/2018

Με drones θα γίνεται ο έλεγχος των υποδομών της χώρας

Drones για τον έλεγχο των υποδομών της ΔΕΗ (Δίκτυα, Φράγματα, Ορυχεία) και γενικότερα υποδομών της χώρας (π.χ. γέφυρες, κατασκευές, πυρόσβεση, ασφάλεια και φύλαξη χώρων), τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος, ανάπτυξη νέων υλικών και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, είναι οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η ερευνητική δραστηριότητα του Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ.

18/10/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση εκπομπών λιγνιτικών μονάδων σε διεργασίες βιομετατροπής προς καύσιμα και ειδικά χημικά - ΒΙΟΜΕΚ» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-00279.

18/10/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση εκπομπών λιγνιτικών μονάδων σε διεργασίες βιομετατροπής προς καύσιμα και ειδικά χημικά - ΒΙΟΜΕΚ» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-00279.

18/10/2018

Mνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ Α.Ε.

19/09/2018

Επίσκεψη του Πρέσβη της Τσεχικής Δημοκρατίας στο Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ ΑΕ

15/06/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης ΕΣΠΑ 2014–2020 «Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ» το Κέντρο Δοκιμών και Προτύπων «ΚΔΕΠ» της ΔΕΗ ΑΕ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο επιστημονικό – ερευνητικό προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου.

23/05/2018

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018

09/05/2018

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΤΣΕΧΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΔΕΠ

28/03/2018

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΔΕΠ & ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ’’SAVENERGY 2018’’ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

27/03/2018

Συνέντευξη ειδικού συμβούλου ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κ. Μπράτου Χρήστου στην έκθεση SaveEnergy 2018 στην Κύπρο

27/03/2018

Συνέντευξη Διευθυντή ΚΔΕΠ κ. Σταματάκη Κωνσταντίνου στην έκθεση SaveEnergy 2018 στην Κύπρο

01/03/2018

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ 10η ΕΚΘΕΣΗ VERDE TEC.

20/02/2018

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ 2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ “ELEC.TEC”

Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ Α.Ε., ένα από ...

20/02/2018

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CLIMATHERM-ENERGY

Από τις 22 έως 25 Φεβρουαρίου 2018 διενεργείται ή μεγαλύτερη Διεθνής έκθεση ...

12/02/2018

Εκπαιδευτική επίσκεψη Πολυτεχνικής Σχολής Μητροπολιτικού κολλεγίου στο Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ

Στις 30 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη της Πολυτεχνικής Σχολής, AMC στο ...

09/02/2018

Στη μάχη της κυβερνοασφάλειας των έξυπνων δικτύων το ΚΔΕΠ της ΔΕΗ

Σε μια περίοδο που οι κυβερνοεπιθέσεις κατά των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται ...

02/02/2018

Συμφωνία Συνεργασίας Ελληνο Ιταλικού Επιμελητήριου Αθήνας με ΚΔΕΠ - ΔΕΗ

31/01/2018

Nέα διάκριση για το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ)

Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ Α.Ε, μαζί με ...

01/01/2018

Φωτιζόμενος πυλώνας 10 μέτρων με φωτοσωλήνα στολίζει το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ

Μια ακόμη όμορφη και πρωτότυπη χριστουγεννιάτικη κατασκευή στολίζει το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών ...

29/12/2017

Συμμετοχή του ΚΔΕΠ σε Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ έχει θέσει ως ...

27/11/2017

Συμμετοχή του ΚΔΕΠ-ΔΕΗ στο International Green Shipping and Technology Summit

Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ Α.Ε συμμετέχει στην ...

21/11/2017

Εκπαιδευτική επίσκεψη καταρτιζομένων στο Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ

Στις 21 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του τμήματος Τεχνικών Αυτοματισμών και Τεχνικών ...

14/11/2017

Το ΚΔΕΠ στο φόρουμ για την εξοικονόμηση ενέργειας

To εύρος και το βάθος της αγοράς εξοικονόμησης ενέργειας που βρίσκεται αυτήν την ...

12/10/2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ...

15/09/2017

Σε Διεθνές Συνέδριο για τον τομέα των υλικών συμμετέχει το Κέντρο Δοκιμών, Έρευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ

Στις 17 έως 22 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, διενεργείται το Διεθνές ...

01/06/2017

Επίσκεψη Τεχνικών Αυτοματισμού & Τεχνικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) του ομίλου της ΔΕΗ.

Την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017 σπουδαστές των τμημάτων Τεχνικών Αυτοματισμού Δ εξάμηνο ...

12/04/2017

Κλιμάκιο της ΔΕΗ επισκέφτηκε τον Προσομοιωτή Πυρκαγιάς του Πολεμικού Ναυτικού

Στo πλαίσιο της υπογραφείσας Συμφωνίας Συνεργασίας της ΔΕΗ Α.Ε. με το Πολεμικό ...

08/04/2017

Συμμετοχή στην Έκθεση DOMOTEC

Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ Α.Ε., ένα από ...

04/04/2017

Εργαστήριο Φωτομετρίας

Δημοσίευση στο περιοδικό "Ηλεκτρολόγος" ...

04/04/2017

Εργαστήριο Μεταλλογραφίας

Δημοσίευση στο περιοδικό "ElectroMED" ...

02/04/2017

Τριήμερες Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Ηλεκτρική Ασφάλεια 2017

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι τριήμερες εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο των ...

13/02/2017

Πρόσκληση σε Έκθεση

Σας προσκαλούμε στην 1η Διεθνή Έκθεση “VERDE.TEC ’17” που θα πραγματοποιηθεί στο ...

26/09/2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ)

Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ στελεχών του Κέντρου Δοκιμών ...

06/06/2016

Συμμετοχή του Κέντρου Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ στη διεθνή έκθεση ναυτιλίας "ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016"

Το ΚΔΕΠ, το κεντρικό εργαστηριακό και ερευνητικό κέντρο της ΔΕΗ, ένα από ...

17/05/2016

ΓΕΝ - ΔΕΗ: Συμφώνησαν να συνεργαστούν

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Πολεμικού Ναυτικού με τους φορείς του ευρύτερου ...

23/03/2016

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΙΤ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 επισκέφθηκε το ΚΔΕΠ / ΔΕΗ Α.Ε. ο ...