Νέα & Ανακοινώσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ 10η ΕΚΘΕΣΗ VERDE TEC.

Από τις 2 έως 4 Μαρτίου 2018 διενεργείται ή 2η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο του ΜEC στην Παιανία. Στην έκθεση VERDE TEC θα συμμετέχει το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του, στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών της ΔΕΗ Α.Ε. με σκοπό να παρουσιάσει και να προβάλει τις υπηρεσίες όλων των εργαστηρίων του και ειδικά των εργαστηρίων, Καυσίμων & Λιπαντικών, Αναλυτικής Χημείας , Χημείας περιβάλλοντος & Ειδικών Υλικών και Αντοχής Υλικών.


Αναλυτικές πληροφορίες των δυνατοτήτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΚΔΕΠ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα : www.kdep.gr