Νέα & Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του ΚΔΕΠ-ΔΕΗ στο International Green Shipping and Technology Summit

Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ Α.Ε συμμετέχει στην International Green Shipping and Technology Summit, που θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 Νοεμβρίου 2017, στην Αθήνα (PARK HOTEL). Το Συνέδριο θα καλύπτει θέματα Ναυτιλίας - Ναυπηγικής Τεχνολογίας προκειμένου να μειωθεί η θαλάσσια ρύπανση, καθώς και η αύξηση της αποδοτικότητας των σκαφών.


Στο συνέδριο θα παρευρεθούν ειδικοί στην Ναυτιλία και εταιρείες από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με το αντικείμενο.