Νέα & Ανακοινώσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CLIMATHERM-ENERGY

Από τις 22 έως 25 Φεβρουαρίου 2018 διενεργείται ή μεγαλύτερη Διεθνής έκθεση του κλάδου ενέργειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μetropolitan Expo.

Στην έκθεση Climatherm - Energy 2018, θα συμμετέχει το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του, στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών της ΔΕΗ Α.Ε. με σκοπό να παρουσιάσει και να προβάλει τις υπηρεσίες όλων των εργαστηρίων του και ειδικά των εργαστηρίων Χημείας, Φωτομετρίας, Ηλεκτρολογικών Δοκιμών & Μετρήσεων και των Μηχανικών Δοκιμών.


Αναλυτικές πληροφορίες των δυνατοτήτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΚΔΕΠ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα : www.kdep.gr