Νέα & Ανακοινώσεις

Στη μάχη της κυβερνοασφάλειας των έξυπνων δικτύων το ΚΔΕΠ της ΔΕΗ

Σε μια περίοδο που οι κυβερνοεπιθέσεις κατά των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε ενεργειακές υποδομές εξελίσσονται σε εφιάλτη για τον ενεργειακό κλάδο διεθνώς, το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ επιδιώκει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην χάραξη πολιτικών ασφάλειας στα σύγχρονα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσει.

Στην αιχμή της προσπάθειας αυτής βρίσκεται η συμμετοχή του ΚΔΕΠ στο ερευνητικό έργο SPEAR (Secure and PrivatE smArt gRid), για το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Horizon 2020.

Η αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων στον χώρο των έξυπνων δικτύων μεταφοράς ενέργειας αποτελεί μια από τις προτεραιότητες που έχουν αναδειχθεί στα πλαίσια του καλπάζοντος ψηφιακού μετασχηματισμού του ενεργειακού κλάδου, καθώς στην «καρδιά» της νέας αρχιτεκτονικής του κλάδου βρίσκεται η ασφαλή λειτουργία των πληροφοριακών, επικοινωνιακών και αυτοματοποιημένων συστημάτων Η σημασία των ζητημάτων κυβερνοασφάλειας γίνεται πρόδηλη αν σκεφτεί κανείς τα σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν π.χ. πέρυσι σε σειρά ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ μετά από μεγάλης εμβέλειας κυβερνοεπιθέσεις.

Μεγάλη είναι και η οικονομική διάσταση του ζητήματος. Για παράδειγμα, αναλυτές εκτιμούν ότι η ζημιά που μπορεί να υποστεί ένα μεσαίου μεγέθους αιολικού πάρκου (30-40 MW) στις ΗΠΑ από κυβερνοεπίθεση μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 700 χιλ. δολάρια την ημέρα, αν συνυπολογιστούν τα διαφυγόντα έσοδα αλλά και τα ενδεχόμενα πρόστιμα από τις εταιρείες κοινής ωφελείας όπου διοχετεύεται η παραγωγή των αιολικών πάρκων.

Το έργο SPEAR

Σκοπός του SPEAR είναι να ερευνηθούν και να αναπτυχθούν νέα πρωτοπόρα συστήματα ανίχνευσης απειλών ασφάλειας σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα υλοποιηθούν καινοτόμα σχήματα παροχής ιδιωτικότητας σε έξυπνα συστήματα μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται και η εκτέλεση πιλοτικών εφαρμογών στην Δυτική Μακεδονία. Το SPEAR είναι μια από τις 4 προτάσεις που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ των 63 που υποβλήθηκαν συνολικά στη Δράση DS-07-2017 Cyber Security PPP: Addressing Advanced Cyber Security Threats and Threat Actors.

Στο ερευνητικό έργο SPEAR συμμετέχουν 17 εταίροι από 10 χώρες (Ελλαδα, Κυπρος, Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Γαλλία και Βουλγαρία), με συντονιστή τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη.