Νέα & Ανακοινώσεις

Nέα διάκριση για το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ)

Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ Α.Ε, μαζί με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πέτυχε νέα μεγάλη διάκριση στο πεδίο της πληροφορικής στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής επιτροπής (ΕΕ) με το έργο SPEAR(Secure and Private smart grid).


Στο ερευνητικό έργο SPEAR συμμετέχουν 17 εταίροι από 10 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, και Βουλγαρία) με σκοπό να ερευνήσουν νέα πρωτοπόρα συστήματα ανίχνευσης και θωράκισης απειλών ασφαλείας κυβερνοεπιθέσεων (cybersecurity, cyberattacks) σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα υλοποιηθούν καινοτόμα σχήματα παροχής ιδιωτικότητας σε έξυπνα συστήματα μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας.


H έγκριση χρηματοδότησης της πρότασης SPEAR, είναι συνολικού ύψους 3.000.000€ και διάρκειας 3 ετών.