Νέα & Ανακοινώσεις

Σε Διεθνές Συνέδριο για τον τομέα των υλικών συμμετέχει το Κέντρο Δοκιμών, Έρευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ

Στις 17 έως 22 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, διενεργείται το Διεθνές Συνέδριο EUROMAT 2017,  που αφορά τον Τομέα των υλικών και την χρήση τους στην παραγωγή και στις κατασκευές.

Στο συνέδριο αυτό συμμετέχει το κεντρικό εργαστηριακό και ερευνητικό κέντρο της ΔΕΗ (ΚΔΕΠ), ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του, στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο με εφαρμοσμένη  ερευνητική  εμπειρία    για περισσότερο από 40 έτη υποστηρίζοντας τη μεγαλύτερη βιομηχανία στην Ελλάδα, τη ΔΕΗ Α.Ε.  σε θέματα ελέγχων και αναλύσεων που αφορούν τα πάσης φύσεως υλικά που χρησιμοποιεί, την υποστήριξη συντηρήσεων των Μονάδων της, αναλύσεις καυσίμων, λιπαντικών, υπηρεσίες reverse engineering, μη καταστρεπτικών ελέγχων, δοκιμές εξοπλισμού σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (μετασχηματιστές, κινητήρες, καλώδια,  Ηλ.  Πίνακες  κλπ).


Η λειτουργία του ΚΔΕΠ δεν περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών μόνο της ΔΕΗ. Αντιθέτως, έχει επεκταθεί και ικανοποιεί ανάγκες υψηλού επιστημονικού επιπέδου και εξειδικευμένων απαιτήσεων, στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και στις Ελληνικές  βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι το ΚΔΕΠ είναι σε θέση να πραγματοποιεί, με ασφάλεια και αξιοπιστία, το σύνολο των προαναφερομένων δραστηριοτήτων του, όχι μόνο στις εγκαταστάσεις του, αλλά και πάνω στα προϊόντα και επιτόπου στις εγκαταστάσεις των πελατών του. 
Το ΚΔΕΠ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17020 και ISO 17025. Για την διατήρηση της Διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ, το ΚΔΕΠ υπόκειται σε περιοδικούς εξονυχιστικούς ελέγχους από το ΕΣΥΔ, που ελέγχει όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας του ΚΔΕΠ αλλά αξιολογεί και αυτές καθαυτές τις δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποιεί το ΚΔΕΠ ως προς την αξιοπιστία και την ακρίβεια των μετρήσεων τους.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ΚΔΕΠ είναι στελεχωμένο με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό  αποτελούμενο κατά κύριο λόγο από Μηχανικούς, Επιστήμονες Θετικών Επιστημών και τεχνικούς ανάλογων ειδικοτήτων με τις υπηρεσίες που παρέχει. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεχή ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Αναγνώριση

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ρόλο του ΚΔΕΠ - στο πλαίσιο της διεύρυνσης της δραστηριότητας της ΔΕΗ ώστε να παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες – αναφέρθηκε ο πρόεδρος της επιχείρησης Μανόλης Παναγιωτάκης στο συνέδριο Investment Opportunities in Southeastern Europe, που διοργάνωσε η ΔΕΗ το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτάκης «η ΔΕΗ βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης του στρατηγικού της σχεδιασμού με τη συνδρομή και την υποστήριξη έγκριτου συμβούλου. Σε λίγους μήνες θα αποσαφηνίσουμε αυτή τη στρατηγική, όμως έχουμε ήδη διαμορφωμένες και δουλεύουμε ήδη με αυτές τις στρατηγικές μας κατευθύνσεις, που είναι η διαφοροποίηση των προϊόντων μας και των δραστηριοτήτων μας. Είπα ότι θέλουμε να μετατραπούμε σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις ικανότητές μας. Νομίζω ένα δείγμα έδωσε ο κ. Σταματάκης για το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους θα αναπτύξουμε τη δραστηριότητά μας και άλλα προϊόντα».

Αναλυτικές πληροφορίες των δυνατοτήτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΚΔΕΠ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα: www.kdep.gr