Νέα & Ανακοινώσεις

Κλιμάκιο της ΔΕΗ επισκέφτηκε τον Προσομοιωτή Πυρκαγιάς του Πολεμικού Ναυτικού

Στo πλαίσιο της υπογραφείσας Συμφωνίας Συνεργασίας της ΔΕΗ Α.Ε. με το Πολεμικό Ναυτικό, κλιμάκιο στελεχών του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) και της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στο Οχυρό Σκαραμαγκά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκαν προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης με προσομοιωτή σε πυρόσβεση και διαφυγή προσωπικού από αφιλόξενους χώρους με φωτιά και καπνό, σε πραγματικές συνθήκες ψυχικής και σωματικής καταπόνησης και έντασης.Αναλυτικότερα, στο επίκεντρο των συζητήσεων υπήρξε η δυνατότητα εκπαίδευσης στους τρεις προσομοιωτές του Π.Ν. (πυρκαγιά στο Μαγειρείο, κατάσβεση με πυροσβεστική μάνικα, άσκηση διαφυγής από αφιλόξενο περιβάλλον) των Αρχηγών Αγημάτων Πυρασφάλειας των Επιχειρησιακών Μονάδων της ΔΕΗ και των θυγατρικών της. Επίσης, στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων του προσομοιωτή, εξετάστηκε η δυνατότητα συνεργασίας στην κατάσβεση πυρκαγιών που θα αφορά σε αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις Παραγωγής και των Ορυχείων.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε να εξεταστεί η δυνατότητα ερευνητικής συνεργασίας σε θέματα πυρόσβεσης υπό ειδικές συνθήκες πυρόσβεσης, σε θέματα εγκατάλειψης φλεγόμενων χώρων με σενάρια προσαρμοσμένα στις συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. όπως ο προσδιορισμός του κατασβεστικού μέσου και της απόστασης για κατάσβεση πυρκαγιών υπό τάση (6kV έως 22kV).