Νέα & Ανακοινώσεις

Συμμετοχή στην Έκθεση DOMOTEC

Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ Α.Ε., ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά εργαστήρια της Ευρώπης, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου συμμετέχει στην ολοκληρωμένη έκθεση στο χώρο των κατασκευών “Domotec & Building Green 2017” . Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο ’’ METROPOLITAN EXPO’’ από 7 έως 9 Απριλίου 2017.


Από πλευράς ΚΔΕΠ, θα παρουσιαστούν και θα προβληθούν υπηρεσίες και δυνατότητες συνεργασίας των εργαστηρίων Φωτομετρίας, Ηλεκτρολογικών Δοκιμών και Μετρήσεων, Αντοχής Υλικών και Μεταλλουργικών Δοκιμών.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΔΕΠ περιλαμβάνουν δοκιμές στα εργαστήρια του, πιστοποιήσεις, έρευνες, έλεγχους, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο.