Νέα & Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του Κέντρου Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ στη διεθνή έκθεση ναυτιλίας "ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016"

 


Το ΚΔΕΠ, το κεντρικό εργαστηριακό και ερευνητικό κέντρο της ΔΕΗ, ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του, στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο, συμμετέχει για πρώτη φορά στην παγκόσμια έκθεση του ναυτιλιακού κλάδου, τα Ποσειδώνια, που θα διεξαχθούν από τις 6 έως και 10 Ιουνίου στο Μετροπόλιταν Expo Center.
Το ΚΔΕΠ έχει τεράστια εργαστηριακή και εφαρμοσμένη ερευνητική εμπειρία, αφού για περισσότερο από 40 έτη υποστηρίζει τη μεγαλύτερη βιομηχανία στην Ελλάδα, τη ΔΕΗ, σε θέματα ελέγχων και αναλύσεων που αφορούν τα πάσης φύσεως υλικά, που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ, υποστήριξη συντηρήσεων των Μονάδων της ΔΕΗ, αναλύσεις καυσίμων, λιπαντικών, υπηρεσίες reverse engineering, μη καταστρεπτικών ελέγχων, δοκιμές εξοπλισμού σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (μετασχηματιστές, κινητήρες, καλώδια, Ηλ. Πίνακες κλπ).
Αναλυτικές πληροφορίες των δυνανοτήτων και των προσφερομένων υπηρεσιών του ΚΔΕΠ παρουσιάζονται στην ισοσελίδα μας