Νέα & Ανακοινώσεις

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΙΤ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 επισκέφθηκε το ΚΔΕΠ / ΔΕΗ Α.Ε. ο διεθνούς φήμης καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΜΙΤ και Πρόεδρος του A.I.Ch.E. (Αμερικανικό Ινστιτούτο Χημικών Μηχανικών), Professor Gregory Stefanopoulos, ο οποίος πρόσφατα τιμήθηκε σε ειδική τελετή ως επίτιμος Διδάκτορας του Ε.Μ.Π. Αντικείμενο της επίσκεψης ήταν η συνεργασία του ΚΔΕΠ / ΔΕΗ Α.Ε. με το παγκοσμίου φήμης εργαστήριο του Professor Gregory Stefanopoulos στο ΜΙΤ για την σε πιλοτική κλίμακα και αργότερα σε ημιβιομηχανική κλίμακα ανάπτυξη πρωτοπόρας μεθόδου παραγωγής υγρών καυσίμων από βιομηχανικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 


Η μέθοδος αυτή έχει αναπτυχθεί από το εργαστήριο βιοτεχνολογίας του MIT, χρησιμοποιώντας πρωτοπόρες τεχνικές (Metabolic and biochemical engineering), εφαρμόζοντας τροποποιημένα βακτήρια και ένζυμα (engineered microbes), που μετατρέπουν το CO2 από τις εκπομπές λιθανθρακικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή από χαλυβουργία, σε υγρά καύσιμα.

Ήδη έχει ξεκινήσει πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου από κινέζο μεταπτυχιακό φοιτητή του καθηγητή Gregory Stefanopoulos σε αέρια απόβλητα που περιέχουν CO2 από εκπομπές μεγάλου χαλυβουργείου στην Κίνα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διερευνήθηκε η δυνατότητα συμμετοχής του ΚΔΕΠ στην εν λόγω ερευνητική προσπάθεια, με σκοπό τη συνεισφορά στην ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων, μείωσης των εκπομπών CO2 από τους λιγνιτικούς σταθμούς και συνεπώς της μείωση του κόστους της ΔΕΗ από την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής CO2. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα ποσά που έχει εκταμιεύσει η ΔΕΗ τα τελευταία 10 χρόνια για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής CO2 προερχόμενα από την καύση λιγνίτη, θα αρκούσαν για τη χρηματοδότηση μέσα από κεφάλαια της ΔΕΗ της κατασκευής επιπλέον 2 λιγνιτικών Μονάδων 660 MW ισοδύναμων της υπό ανέγερσης νέας Μονάδας της ΔΕΗ Πτολεμαΐδα V.


Από τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο το πόσο σημαντικό είναι η ΔΕΗ όχι μόνο να συμμετέχει σε τέτοια προγράμματα μείωσης των εκπομπών CO2 αλλά και να γίνει από μόνη της ηγέτης στην ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, εκμεταλλευόμενη τις τεράστιες εμπειρίες της παγκόσμιας κοινότητας των Ελλήνων επιστημόνων που, ομολογουμένως, όπως ο Professor του ΜΙΤ Gregory Stefanopoulos, διαπρέπουν στο εξωτερικό. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση του καθηγητή στους χώρους του ΚΔΕΠ και στη συνέχεια έγινε μια επισκόπηση από τους συμμετέχοντες της διεθνούς κατάστασης ενεργειακών θεμάτων ενδιαφέροντος της ΔΕΗ.

Από τον παγκοσμίου φήμης καθηγητή κ. Γρηγόριο Στεφανόπουλο επισημάνθηκαν τα ακόλουθα: 

·         Τα αναπτυγμένα κράτη οδεύουν σε συνθήκες μηδενικού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό συμβαίνει λόγω της τεράστιας διείσδυσης των Α.Π.Ε. και της γραμμικής μείωσης με το χρόνο του κόστους εγκατάστασης Α.Π.Ε. Οι συνθήκες αυτές έχουν παρατηρηθεί και στην Ελλάδα στις ώρες χαμηλού φορτίου, χαμηλής ζήτησης και αυξημένων υδατικών αποθεμάτων.

·         Για τα επόμενα 10 τουλάχιστον χρόνια οι τιμές του πετρελαίου και φυσικού αερίου θα παραμείνουν χαμηλές λόγω των τεράστιων επενδύσεων που έχουν γίνει από τράπεζες στην Αμερική στην παραγωγή υδρογονανθράκων από σχιστολιθικό πετρέλαιο. 

·         Η πυρηνική ενέργεια επανέρχεται δριμύτερη στο προσκήνιο με πολύ ασφαλέστερες τεχνολογίες. Ενδεικτικό των προσδοκιών από τις εφαρμογές της σύντηξης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ότι μεγάλα κερδοσκοπικά fund επενδύουν στην έρευνα αυτή.

 

·         Τέλος φέρνοντας ως παράδειγμα τα τεχνικά και οικονομικά επιτεύγματα της Ν. Κορέας τα τελευταία 50 χρόνια και τις δυνατότητες της Χώρας μας, επεσήμανε ότι ως άτομα και ως κοινωνία εμείς οι Έλληνες λειτουργούμε κάτω του 20% των δυνατοτήτων μας και θα πρέπει να επιταχύνουμε τον βηματισμό μας και τις ενέργειές μας συνολικά ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικοί και παραγωγικοί, αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως έθνος τα επόμενα χρόνια.