Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελάτη

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελάτη

Στα πλαίσια της προσπάθειας του ΚΔΕΠ για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, ζητούμε την συνεισφορά σας μέσω της συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου.

Σας παρακαλούμε να απαντήσετε με αμεροληψία και να εκφράσετε ελεύθερα την άποψή σας. Τυχόν αρνητικές απαντήσεις θα μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε και να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. Η άποψή σας δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση αρνητικά την συνεργασία μας.

Παρακαλούμε, μετά την συμπλήρωση του εντύπου, αποστείλετέ το στην διεύθυνση: Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης, Τ.Κ. 15351 ή στο fax: 2106659396 ή με email στο kdep@dei.com.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε το εν λόγω έντυπο στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα.

Κατεβάστε το ερωτηματολόγιο σε μορφή pdf Eρωτηματολόγιο

Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν (κωδικός έργου ή κωδικοί υπηρεσιών αν είναι διαθέσιμοι):

Εργαστήρια του ΚΔΕΠ με τα οποία συνεργαστήκατε (αναφέρονται στα πιστοποιητικά δοκιμών) ή είδος δοκιμών που εκτελέστηκαν (πχ φυσικές, χημικές, ηλεκτρικές, μηχανικές ή δομικών υλικών):

1. Παρακαλούμε καταγράψτε τον βαθμό ικανοποίησής σας για τα κάτωθι:
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Άριστα
Συνολικός χρόνος ανταπόκρισης
Κόστος υπηρεσιών
Τρόπος αποστολής αποτελεσμάτων
Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Τρόπος εξόφλησης
Επικοινωνία
Παράδοση / Παραλαβή δειγμάτων
Τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων
Συνολική ποιότητα υπηρεσιών
2. Θεωρείτε ότι το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, καλύπτει τις απαιτήσεις σας;
3. Έχετε επαρκή ενημέρωση για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουμε (δοκιμές, αναλύσεις, διακριβώσεις, τεχνικές μελέτες, κλπ);

4. Επιπλέον υπηρεσίες που χρειάζεστε, συναφείς με τις δραστηριότητες του ΚΔΕΠ, που επί του παρόντος δεν προσφέρουμε ή δεν γνωρίζετε αν προσφέρουμε:

Προτάσεις σας για βελτίωση των υπηρεσιών μας. Ειδικότερα, σε περίπτωση χαμηλού βαθμού ικανοποίησης, παρακαλούμε δώστε περισσότερες πληροφορίες:

Ημερομηνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Ελέξτε τις απαντήσεις σας και πιέστε το πλήκτρο 'Αποστολή'