Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Αντοχής Υλικών

Κωδικός Περιγραφή
ΕΑΥ-1 ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ (5 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (EN ISO 6892.1)
ΕΑΥ-2 ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ (5 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (EN ISO 6892.1)
ΕΑΥ-3 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΘΕΡ.     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ (5 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (EN ISO 148.01 & 148.02)
ΕΑΥ-4 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΘΕΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ (5 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (EN ISO 148.01 & 148.02)
ΕΑΥ-5 ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ ΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΚΟΧΛΙΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ) (6 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (GR-47A, GR-113, GR-98, GR-264)
ΕΑΥ-6 ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (5 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2Ε2)
ΕΑΥ-7 ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ (5 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (EN ISO 527-1 & 527-2)
ΕΑΥ-8 ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ (5 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (EN ISO 527-1 & 527-2)
ΕΑΥ-9 ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ (4 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (EN ISO 5173)
ΕΑΥ-10 ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ (4 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (EN ISO 5173)
ΕΑΥ-11 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ (Α) (1 ΔΟΚΙΜΙΟ) ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ (Β) ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (3 ΔΟΚΙΜΙΑ)  (DIN 14811)
ΕΑΥ-12 ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ, ΚΛΠ.)    (IEC 60889, IEC 62155)
ΕΑΥ-13 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΑΠΟΖΕΥΚΤΙΚΑ ΑΚΟΝΤΙΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΚΑΜΨΗ, ΛΥΓΙΣΜΟΣ, ΣΤΡΕΨΗ, ΣΥΜΠΙΕΣΗ (5 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (ΕΛΟΤ ΕΝ 60855)
ΕΑΥ-14 ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ (4 ΔΟΚΙΜΙΑ)  (IEC 61109)
ΕΑΥ-15 ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΚΩΔΩΝΟΣ (4 ΔΟΚΙΜΙΑ)   (IEC 61952)
ΕΑΥ-16 ΔΟΚΙΜΗ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ Χ.Τ. ΚΑΙ Μ.Τ.    (IEC 62155, ANSI C 29.1)
ΕΑΥ-17 ΔΟΚΙΜΗ ΘΛΙΨΗΣ (0-1000KN) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ   (Ειδικές οδηγίες πελάτη)
ΕΑΥ-18 ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΚΡΑΝΗ(3 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (EN 397)
ΕΑΥ-19 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΕ ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   (EN 397)
ΕΑΥ-20 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (3 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (EN 81-1)
ΕΑΥ-21 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ ΑΠΟ FIBERFLASS     (Προδιαγραφές ΔΕΗ ΤΔ 513-ΣΚΑΛ-5, Ε110-2/1)
ΕΑΥ-22 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (ΠΕΝΣΕΣ, ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΛΠ)    (ISO 5744, ISO 5746, ISO 1703)
ΕΑΥ-23 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (9 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (EN 420, EN 388)
ΕΑΥ-24 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (40 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (ΕΝ 420, Προδιαγραφές ΔΕΗ ΥΚ/11.94/13.07.2000)
ΕΑΥ-25 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ <-10C (5 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (EN ISO 148.01 & 148.02)
ΕΑΥ-26 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ <-10C (5 ΔΟΚΙΜΙΑ)    (EN ISO 148.01 & 148.02)
ΕΑΥ-27 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ (1 ΔΟΚΙΜΙΟ)    (ASTM D-256)
ΕΑΥ-28 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ( 1 ΔΟΚΙΜΙΟ)    (ΕΛΟΤ ΕΝ 50102/Α1)
ΕΑΥ-29 ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ( 1 ΔΟΚΙΜΙΟ)   (Ειδικές οδηγίες πελάτη)
ΕΑΥ-30 ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ( 1 ΔΟΚΙΜΙΟ)    (GR-49)
ΕΑΥ-31 ΔΟΚΙΜΗ ΣΧΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ( 1 ΔΟΚΙΜΙΟ)   (DIN 53455)
ΕΑΥ-32 ΔΟΚΙΜΗ ΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΦΟΡΤΙΑ 0 – 300 ΚΝT ( 1 ΔΟΚΙΜΙΟ)
EAY-33 ΔΟΚΙΜΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ
EAY-34 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (1 ΔΟΚΙΜΙΟ)
EAY-35 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (1 ΔΟΚΙΜΙΟ)
EAY-36 ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ - ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΜΨΗΣ - ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 / ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ
EAY-37 ΔΟΚΙΜΗ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΟΤ ΕΝ 10080/ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΟΚΙΜΙΟ
EAY-38 ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΟΤ ΕΝ 10080/ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ
EAY-39 ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΡΜΑΤΙΔΙΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (1 ΔΟΚΙΜΙΟ)
EAY-40 ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ (1 ΔΟΚΙΜΙΟ)
EAY-41 ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΑΣ (1 ΔΟΚΙΜΙΟ)
ΕΑΥ-45 ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
EAY-42 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
EAY-43 ΔΟΚΙΜΗ ΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΤ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
EAY-44 ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ
ΕΑΥ-45 ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΑΥ-46 ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΗΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ
ΕΑΥ-47 ΔΟΚΙΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ-ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ