Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής

Κωδικός Περιγραφή
ΕΕΦ-10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΛΥΨΗΣ    (ASTM B 499, EN ISO 2360)
ΕΕΦ-11 ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΒΑΦΗΣ    (EN ISO 2409)
ΕΕΦ-12 ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΒΑΦΗΣ   (EN ISO 4624)
ΕΕΦ-13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΤΡΙΒΗ    (ISO 2781, ISO 4649)
ΕΕΦ-14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ (ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ)    (ASTM D792)
ΕΕΦ-15 ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ KATA SHORE A    (ISO 7619-1)
ΕΕΦ-16 ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ KATA SHORE D    (ISO 7619-1)
ΕΕΦ-17 ΔΟΚΙΜΗ ΠΟΡΩΔΟΥΣ   (ANSI C29.1)
ΕΕΦ-18 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ    (DIN 53512)
ΕΕΦ-19 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ