Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Μεταλλογραφίας

Κωδικός Περιγραφή
ΕΜΕ-1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ HRB-HRC   (ΕΛΟΤ EN ISO 6508)
ΕΜΕ-11 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩN ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΜΕ-12 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΜΕ-14 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΣΙΑΣ   (ASTM E3  ASTM E340  ASTM E381)
ΕΜΕ-15 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΑΣΗΣ    (ASTM E3  ASTM E340)
ΕΜΕ-16 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ   (ΕΛΟΤ EN ISO 1463)
ΕΜΕ-17 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΝ   (ΕΛΟΤ EN ISO 1463)
ΕΜΕ-19 ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΟΥΣ ΒΑΦΗΣ (ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ)   (ΕΛΟΤ EN ISO 4516  SAE J423  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2639)
ΕΜΕ-2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ HBW   (ΕΛΟΤ (EN ISO 6506)
ΕΜΕ-20 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ   (ΕΛΟΤ EN ISO 4516)
ΕΜΕ-21 MACRO   (ASTM E3  ASTM E340  ASTM E381)
ΕΜΕ-22 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ   (ΕΛΟΤ EN ISO 643  ASTM E112  ASTM E1382)
ΕΜΕ-23 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ   (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ)
ΕΜΕ-24 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΦΑΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ   (IN HOUSE)
ΕΜΕ-3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ HV30 - HV10   (ΕΛΟΤ EN ISO 6507  ΕΛΟΤ EN ISO 18265)
ΕΜΕ-5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   (ASTM E3-11  ASTM E407  VGB-TW507  ISO 3057  ASTM E1558)