Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος και Ειδικών Υλικών

Κωδικός Περιγραφή
ΕΧΠΕΥ-1 ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ (ΚΟΥΛΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)   (ISO 2177, ASTM B 504)
ΕΧΠΕΥ-10 ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (PH)   (ISO 10523)
ΕΧΠΕΥ-11 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ   (ΕΝ 27888)
ΕΧΠΕΥ-12 ΧΡΩΜΑ   (ΕΝ ISO 7887)
ΕΧΠΕΥ-13 ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (TDS) (STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 18Η ΕΚΔΟΣΗ, 1992)
ΕΧΠΕΥ-14 ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (SS)   (ΕΛΟΤ ΕΝ 872)
ΕΧΠΕΥ-15 ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ (TS) (STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 18Η ΈΚΔΟΣΗ, 1992
ΕΧΠΕΥ-16 ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ   (ΕΛΟΤ 608)
ΕΧΠΕΥ-17 COD (ΣΕ ΚΟΙΝΑ ΝΕΡΑ) (ISO 6060, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 18Η ΕΚΔΟΣΗ, 1992)
ΕΧΠΕΥ-18 COD (ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΑ) (ISO 6060, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 18Η ΕΚΔΟΣΗ, 1992)
ΕΧΠΕΥ-19 ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ NH4+ (ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ)   (ISO 7150)
ΕΧΠΕΥ-2 ΜΕΣΟ ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗΣ    (GR - 181, ASTM A 90)
ΕΧΠΕΥ-20 ΟΛΙΚΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 18Η ΕΚΔΟΣΗ, 1992)
ΕΧΠΕΥ-21 ΑΝΙΟΝΤΑ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ F-, CL-, NO2-, BR-, NO3-, SO4-2, PO4-3)   (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10304-1  &  ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO10304-2 )
ΕΧΠΕΥ-22 ΑΝΙΟΝΤΑ -ΚΑΤΙΟΝΤΑ ΜΕ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ F-, CL-, NO2-, BR-, NO3-, SO4-2, PO4-3 ΚΑΙ K+, NA+, CA+2, MG+2, NH4+)   (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10304-1  &  ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO10304-2)
ΕΧΠΕΥ-23 ΟΛΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)   (ΕΛΟΤ ΕΝ 13137 και ΕΛΟΤ ΕΝ  13370)
ΕΧΠΕΥ-24 ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (TN)   (ΕΝ  12260)
ΕΧΠΕΥ-25 ΟΛΙΚΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TIC) (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ)   (ΕΛΟΤ ΕΝ 13370)
ΕΧΠΕΥ-26 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ   (IEC 60269-1 )
ΕΧΠΕΥ-27 ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΡΩΓΜΩΝ    (IEC 60269-1 )
ΕΧΠΕΥ-28 ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΞΕΑ (ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ)   (IEC 60903)
ΕΧΠΕΥ-29 ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΛΑΙΑ (ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ)   (IEC 60903)
ΕΧΠΕΥ-3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (ΑΝΑ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ)   (CENELEC HD 626 S1- Part 2, ISO 4892-2– ΜΕΘΟΔΟΣ Α, ANSI Α14.5 , GR-325, ΗΝ 33-Ε-60 , IEC 68-2-30)
ΕΧΠΕΥ-30 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΣΗΜΕΙΟ VICAT)  (ASTM D 1525 , EN/ISO 306)
ΕΧΠΕΥ-31 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ   (ASTM D 792, EN/ISO 1183)
ΕΧΠΕΥ-32 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ   (ASTM D 570, EN/ISO 62)
ΕΧΠΕΥ-33 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ   (ASTM D 543, EN/ISO 175)
ΕΧΠΕΥ-34 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΥΠΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (ΤΠ ΔΣΚΔ-289)
ΕΧΠΕΥ-35 ΦΑΙΝΟΛΕΣ
ΕΧΠΕΥ-36 ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ CN- (ΕΛΕΥΘΕΡΑ)
ΕΧΠΕΥ-37 ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΟΥ
ΕΧΠΕΥ-4 ΔΙΑΒΡΩΣΗ – ΑΛΑΤΟΝΕΦΩΣΗ (ΑΝΑ 24 HR)   (IEC 60068-2-11 ,ISO 9227, ASTM B 117, ΗΝ 33-S-68, ΗΝ 33-Ε-60)
ΕΧΠΕΥ-5 ΔΙΑΒΡΩΣΗ - ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (ΑΝΑ 24 HR)   (IEC 60068-2-42, ISO 6988, ΗΝ 33-Ε-60)
ΕΧΠΕΥ-6 ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑ - ΒΕΛΟΝΟΕΙΔΗΣ ΦΛΟΓΑ   (UL-94, EN/IEC 60707, IEC 60695-2-2, IEC 60695-11-5)
ΕΧΠΕΥ-7 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ - ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ATR-FTIR (FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY - ATR METHOD )
ΕΧΠΕΥ-8 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΡΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΒΑΡΟΣ, ΥΓΡΑΣΙΑ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ)   (ΛΚΠΑ / Γ-10/4.5.99, ΔΛΚΜ: Γ-Χ 3/15.11.2000   & Γ-Χ 4/15.11.2000)
ΕΧΠΕΥ-9 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΤΙΛΜΑ (ΥΓΡΑΣΙΑ, ΤΕΦΡΑ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ)  (ΔΛΚΜ: Γ-Χ 3/15.11.2000   & Γ-Χ 4/15.11.2000)
ΕΧΠΕΥ-38 COD (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑ APHA 5220 B)
ΕΧΠΕΥ-39 ΧΡΩΜΙΟ (ΟΛΙΚΟ / ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ)
ΕΧΠΕΥ-40 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΗ / ΙΖΗΜΑΤΑ (ΗΕΜ - ΜΕΘΟΔΟΣ EPA 9071Β)