Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Καυσίμων Λιπαντικών

Κωδικός Περιγραφή
ΕΚΛ-1 ΠΥΚNΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ DIESEL ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ)   ASTM    (D4052)
ΕΚΛ-10 ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ   (ASTM D92)
ΕΚΛ-11 ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ    (ASTM D93)
ΕΚΛ-12 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΙΟΥ    (ASTM D4294 & D7220)
ΕΚΛ-12Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΙΟΥ, ΒΑΝΑΔΙΟΥ, ΝΙΚΕΛΙΟΥ    (in house (XRF SPECTROMETRY))
ΕΚΛ-12Β ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ    (in house (XRF SPECTROMETRY))
ΕΚΛ-13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ    (ASTM D86)
ΕΚΛ-14 ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ (CFPP)    (ASTM D6371)
ΕΚΛ-15 ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ    (DIN 51419)
ΕΚΛ-16 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΟΣ  (ASTM D4530)
ΕΚΛ-17 ΑΣΦΑΛΤΕΝΙΑ    (ASTM D6560)
ΕΚΛ-18 ΤΕΦΡΑ    (ASTM D482)
ΕΚΛ-19 ΘΕΙΙΚΗ ΤΕΦΡΑ    (ASTM D874)
ΕΚΛ-1Α ΠΥΚNΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΑΖΟΥΤ)   ASTM    (D4052)
ΕΚΛ-2 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ   ASTM     (D7042)
ΕΚΛ-20 ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ    (ASTM D4809)
ΕΚΛ-21 ΣΗΜΕΙΟ ΡΟΗΣ    (ASTM D97)
ΕΚΛ-22 ΟΛΙΚΟ ΙΖΗΜΑ    (ASTM D4870)
ΕΚΛ-23 ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΕΛΑΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΟΜΒΑ (RPVOT)   (ASTM D2272)
ΕΚΛ-24 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ    (ASTM D130)
ΕΚΛ-25 ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (C,H,N)    (ASTM D5291)
ΕΚΛ-26 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ (FTIR)    (in house (FTIR SPECTROSCOPY))
ΕΚΛ-27 ΧΡΩΜΑ    (ASTM D1500)
ΕΚΛ-28 ΑΔΙΑΛΥΤΑ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΝΙΟ   (ASTM D893)
ΕΚΛ-29 ΚΑΤΗΡΓΑΣΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΣΣΟΥ   (ASTM D217)
ΕΚΛ-3 ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑ KARL-FISCHER    (ASTM D6304)
ΕΚΛ-30 ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΣΣΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ   (ASTM D217)
ΕΚΛ-31 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΓΡΑΣΣΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ   (in house)
ΕΚΛ-32 ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΓΡΑΣΣΟΥ   (ASTM D2265)
ΕΚΛ-33 ΑΠΟΠΛΥΣΗ ΥΔΑΤΟΣ   (ASTM D1264)
ΕΚΛ-34 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ (ΓΡΑΣΣΟΥ)   (ASTM D942)
ΕΚΛ-35 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟ (ΓΡΑΣΣΟΥ)   (ASTM D1831)
ΕΚΛ-36 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΓΡΑΣΣΟ    (ASTM D1742)
ΕΚΛ-37 ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ    (ASTM D4740-04)
ΕΚΛ-38 ΔΟΚΙΜΗ OLIENSIS  (ASTM D1370/D1370M-12)
ΕΚΛ-39 ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ
ΕΚΛ-4 ΝΕΡΟ ΜΕ ΕΚΧΥΛΙΣΗ    (ASTM D95)
ΕΚΛ-40 ΣΗΜΕΙΟ ΘΟΛΩΣΗΣ
ΕΚΛ-5 ΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΩΝ (ΤΑΝ)    (ASTM D664)
ΕΚΛ-6 ΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ (ΤΒΝ)    (ASTM D2896)
ΕΚΛ-7 ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΩΣΗ    (ASTM D1401)
ΕΚΛ-8 ΑΦΡΙΣΜΟΣ   (ASTM D892)
ΕΚΛ-9 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ    (NAS 1638, ISO4406)
ΕΚΛ-41 ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ