Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Κωδικός Περιγραφή
 ΕΑΧ-19 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ , ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΥΛΩΝ
 ΕΑΧ-20 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΑΧ-1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΚΡΑΜΑΤΩΝ   (ASTM Ε 415, ASTM Ε 1086, ASTM Ε 1251)
ΕΑΧ-10 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ  (EN 13657, ASTM D 6722, ASTM D 6357)
ΕΑΧ-11 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ, ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ  (ASTM D 6722 - 01, ASTM D 6357, ASTM  D 6349, ASTM D 5016)
ΕΑΧ-12 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΕΣ  (ASTM D 3174, ASTM D 6722, ASTM D 6357)
ΕΑΧ-13 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΠΥΡΙΜΑΧΑ  (in house (ICP-OES))
ΕΑΧ-14 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Si, Al, Na, Ni, V) ΣΕ ΜΑΖΟΥΤ  (ASTM D 5708 , ASTM D 5184)
ΕΑΧ-15 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ DIESEL  (IP 288, DIN 51797/1)
ΕΑΧ-16 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΦΘΟΡΑΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΕ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΑ  (ASTM D 5184)
ΕΑΧ-17 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΕΠΙ ΦΙΛΤΡΟΥ  (EPA625/R-96/010a, EPA 7473)
ΕΑΧ-18 ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΚΛΟΥΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΥΣΜΑΤΑ  (ΕΛΟΤ EN 12457-1, ΕΛΟΤ EN 12457-2, ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 11969, EPA 7473, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11885)
ΕΑΧ-2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΣΕ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ  (ASTM E 1019, ASTM Ε 350, ASTM E 353)
ΕΑΧ-3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΣΕ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ   (ASTM E 478, ASTM E 62-89)
ΕΑΧ-4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΣΕ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ   (ASTM E 34)
ΕΑΧ-5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΣΕ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΚΡΑΜΑΤΩΝ  (ΑSΤΜ Ε 536, ASTM E 351)
ΕΑΧ-6 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ (Ca, Mg, Na, K), ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ (SiO2) ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΓΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ  (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11885, ASTM D 1976)
ΕΑΧ-7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ  (ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 11969, EPA 7473,ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11885, ASTM D 1976)
ΕΑΧ-8 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ (Ca, Mg, Na, K), ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ (SiO2), ΟΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ  (ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 11969, EPA 7473, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11885, ASTM D 1976)
ΕΑΧ-9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ  (ASTM  D 6349, ASTM D 5016)
ΕΑΧ-21 ΔΟΚΙΜΗ ΕΚΛΟΥΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΚΛΟΥΣΜΑΤΑ
EAX-22 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
EAX-23 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ