Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Ηλεκτρολογικών Ελέγχων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων

Κωδικός Περιγραφή
EHE-34 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ Υ/Σ (ΕΚΤΟΣ ΚΔΕΠ) ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΕΒΔΟΜΑΔΑ
EHE-35 ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΔΕΠ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
EHE-36 ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
EHE-37 63 ΚΥΚΛΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΜΟΥΦΕΣ - ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ X.Τ.
EHE-38 ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΝΕΡΟΥ
EHE-39 ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΚΑΛΩΔΙΑ
ΕΗΕ-01 ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ Σ.Κ. (1 ΖΕΥΓΟΣ)    (EN 50483)
ΕΗΕ-02 ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ Σ.Κ. (2 ΖΕΥΓΗ)    (EN 50484)
ΕΗΕ-03 ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ Σ.Κ. (3 ΖΕΥΓΗ)    (EN 50485)
ΕΗΕ-04 ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ Σ.Κ. (4 ΖΕΥΓΗ)    (EN 50486)
ΕΗΕ-05 ΔΟΚΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (50-100-160-250) KVA (4 ΤΕΜ.) - (200 ΚΥΚΛΟΙ)    (ΤΠΔΕΗ ΤΚ11.01)
ΕΗΕ-06 ΔΟΚΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (4 ΤΕΜ.) - (100 ΚΥΚΛΟΙ)    (ΤΠΔΕΗ ΤΚ11.01)
ΕΗΕ-07 ΔΟΚΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ACSR ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (4 ΤΕΜ.) - (100 ΚΥΚΛΟΙ)    (ΤΠΔΕΗ ΤΚ11.01)
ΕΗΕ-08 ΔΟΚΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΧΛΙΩΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (4 ΤΕΜ.) - (100 ΚΥΚΛΟΙ)    (ΤΠΔΕΗ ΤΚ11.01)
ΕΗΕ-09 ΔΟΚΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (4 ΤΕΜ.) - (100 ΚΥΚΛΟΙ)    (ΤΠΔΕΗ ΤΚ11.01)
ΕΗΕ-10 ΔΟΚΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ (4 ΤΕΜ.) - (100 ΚΥΚΛΟΙ)    (ΤΠΔΕΗ ΤΚ11.01)
ΕΗΕ-11 ΔΟΚΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - (ΣΕ 4 ΤΕΜ. ΚΑΙ 200 ΚΥΚΛΟΙ)    (ΤΠΔΕΗ ΤΚ11.01)
ΕΗΕ-12 ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 2X, 3X, 4X ENANTI ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ   (ΕΝ 60529)
ΕΗΕ-13 ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 5X ΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ENANTI ΣΚΟΝΗΣ   (ΕΝ 60529)
ΕΗΕ-14 ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 6X ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ENANTI ΣΚΟΝΗΣ   (ΕΝ 60529)
ΕΗΕ-15 ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP Χ3, Χ4, Χ5, Χ6 ENANTI ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ    (ΕΝ 60529)
ΕΗΕ-16 ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP Χ7 ENANTI ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΥΘΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ    (ΕΝ 60529)
ΕΗΕ-17 ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP Χ8 ENANTI ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΥΘΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ    (ΕΝ 60529)
ΕΗΕ-18 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΕΩΣ 80 KV AC (1 ΤΕΜ.)   (IEC 60243-1)
ΕΗΕ-19 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΕΩΣ 80 KV AC (5 ΤΕΜ.)   (IEC 60243-1)
ΕΗΕ-20 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΥΓΡΑ ΕΩΣ 80 KV AC (1 ΤΕΜ.)   (IEC 60243-1)
ΕΗΕ-21 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΥΓΡΑ ΕΩΣ 80 KV AC (5 ΤΕΜ.)   (IEC 60243-1)
ΕΗΕ-22 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΙΣΣΑ ΕΩΣ 80 KV AC (1 ΤΕΜ.)   (IEC 60243-1)
ΕΗΕ-23 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΙΣΣΑ ΕΩΣ 80 KV AC (5 ΤΕΜ.)    (IEC 60243-1)
ΕΗΕ-24 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΣΗ Β.Σ. ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΑΡΒΥΛΑ-ΜΠΟΤΕΣ (1 ΖΕΥΓΟΣ)   (IEC 60243-1)
ΕΗΕ-25 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΣΗ Β.Σ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΤ ΙΣΜΟ (1 ΤΕΜ.)   (IEC 60243-1)
ΕΗΕ-26 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΣΗ Β.Σ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΤ ΙΣΜΟ (5 ΤΕΜ.)    (IEC 60243-1)
ΕΗΕ-28 ΔΟΚΙΜΗ MΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ    (IEC 60502, KT 10.01/23.11.1990)
ΕΗΕ-29 ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΑΚΤΟΜΜΕΝΗΣ ΑΚΑΝΘΑΣ (1 ΤΕΜ.)    (IEC 60695-2)
ΕΗΕ-30 ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝ ΚΕΝΩ ΣΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ    (IEC 60076-1)
ΕΗΕ-31 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ     (ΔΔ-294/2009)
ΕΗΕ-32 ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΑΚΤΟΜΜΕΝΗΣ ΑΚΑΝΘΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ (1 ΤΕΜ.)    (IEC 60898)
ΕΗΕ-33 ΔΟΚΙΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΙΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ   (IEC 60587)
ΕΗΜ-01 ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ   (EN 50342)
ΕΗΜ-02 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (1 ΚΥΚΛΟΣ)   (EN 50342)
ΕΗΜ-03 ΔΟΚΙΜΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (1 ΚΥΚΛΟΣ)   (EN 50342)
ΕΗΜ-05 ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ (ΣΕ 1 ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)  (IEC 60269-2)
ΕΗΜ-06 ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΒΑΣΗ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   (IEC 60269-2)
ΕΗΜ-07 ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (ΣΕ 1 ΒΑΣΗ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)   (IEC 60269-2)
ΕΗΜ-08 ΔΟΚΙΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΣΕ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ - UNUSED)    (IEC 60269-2)
ΕΗΜ-09 ΔΟΚΙΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΣΕ 1 ΒΑΣΗ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)   (IEC 60269-2)
ΕΗΜ-10 ΔΥΝΑΜΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΚΤΟΥ (ΣΕ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)   (IEC 60269-2)
ΕΗΜ-11 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΦΆΛΕΙΑ - ΒΑΣΗ (12 ΤΕΜ.)  (IEC 60269-2)
ΕΗΜ-12 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (12 ΤΕΜ.)   (IEC 60269-2)
ΕΗΜ-13 ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΞΗΣ- ΜΗ ΤΗΞΗΣ (3 ΤΕΜ. ΣΕ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)  (IEC 60269-1)
ΕΗΜ-14 ΔΟΚΙΜΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  (IEC 60269-1)
ΕΗΜ-15 ΜΕΤΡΗΣΗ ΩΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΞΗΡΩ ΚΑΙ ΕΝ ΥΓΡΩ (1 ΖΕΥΓΟΣ)  (EN 20345, EN 20344)
ΕΗΜ-16 ΜΕΤΡΗΣΗ ΩΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΏΔΙΟ Χ.Τ. ΣΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΓΩΓΟΥ  (GR-45)
ΕΗΜ-17 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΛΩΝΩΝ ΑΓΩΓΟΥ  (GR-45)
ΕΗΜ-18 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Ή ΖΥΓΩΝ  (ΚΔΕΠ/ΤΗΔΜ)
ΕΗΜ-19 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (1 ΔΕΙΓΜΑ)  (EN 12659)
ΕΗΜ-20 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ)  (EN 12659)
ΕΗΜ-21 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ)  (EN 12659)
ΕΗΜ-22 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΔΕΚΤΕΣ ΤΑΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟΣΕΙΡΑ
ΕΗΜ-23 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟ 0.8 - 1.1 ΙN (1 ΤΕΜ.)  (IEC 60947)
ΕΗΜ-24 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ 1 ΤΕΜ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΖΕΥΞΗ   (IEC 60947)
ΕΗΜ-25 ΜΕΤΡΗΣΗ ΩΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟ   (IEC 61089, GR-268, GR-86)
ΕΗΜ-26 ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΣΕ 1 ΤΕΜ.)  (IEC 60269-1)
ΕΗΜ-27 ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ (ΣΕ 1 ΤΕΜ.)   (IEC 60269-1
ΕΗΜ-28 ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΞΗΣ- ΜΗ ΤΗΞΗΣ (3 ΤΕΜ. ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)   (IEC 60269-1
ΕΗΜ-29 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ? 63 A (12 ΤΕΜ. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ Η 4 ΤΕΜ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ)  (IEC 60269-1)
ΕΗΜ-30 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ? 63 A ΜΕ 2,5 Η 5 Η 10 IN (12 ΤΕΜ. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ Η 4 ΤΕΜ.   (IEC 60269-1ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ)
ΕΗΜ-31 ΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ.  (IEC 60269-2)
ΕΗΕ-40 ΔΟΚΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ/ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ GR-324 (4 TEM) - (200 ΚΥΚΛΟΙ)
ΕΗΕ-41 ΔΟΚΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ, ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝ50483, ΣΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΤ - (6 συνδετήρες, 1000 κύκλοι)
ΕΗΕ-42 ΔΟΚΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΓΕΙΩΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ IEEE 837 - (4 συνδέσμους, 25 κύκλοι)