Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήρια Υψηλής Τάσης και Διηλεκτρικών Δοκιμών

Κωδικός Περιγραφή
EYT-56 ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΔΕΠ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
EYT-57 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
ΕΔΔ-01 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ Σ.Κ 120 mm²  (2 τεμ.)
ΕΔΔ-02 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 4kV /30 min ΣΤΟ ΝΕΡΟ  ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ Σ.Κ 120 mm²  (2 τεμ.)
ΕΔΔ-03 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ Σ.Κ 120 mm²  (2 τεμ.)  4kV/AC (ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ)  1? ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
ΕΔΔ-04  ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ Σ.Κ 120 mm²  (2 τεμ.)  1kV/AC  (ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ)  2? ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
ΕΔΔ-05 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 4kV /AC ΣΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ Σ.Κ 70 - 120 mm²  (2 τεμ.)
ΕΔΔ-06 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 30kV/AC ΣΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ Σ.Κ 70 - 120 mm²  (2 τεμ.)
ΕΔΔ-07 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 30kV/AC ΣΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ Σ.Κ 70 - 120 mm²  (2 τεμ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ.
ΕΔΔ-08 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (10kV/30min ΣΤΟ ΝΕΡΟ)  ΣΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ Σ.Κ 70 - 120 mm²  (2 τεμ.)  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΓΙΑ ΣΜΘΚ
ΕΔΔ-09 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 4kV/AC ΣΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Σ.Κ 70 - 120 mm²  (2 τεμ.)
ΕΔΔ-10 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 30kV/AC ΣΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Σ.Κ 70 - 120 mm²  (2 τεμ.)
ΕΔΔ-11 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (10kV/30min ΣΤΟ ΝΕΡΟ)  ΣΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Σ.Κ 70 - 120 mm²  (2 τεμ.)  1? ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΔΜ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ
ΕΔΔ-12 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (30kV/AC)  ΣΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΣ.Κ 70 - 120 mm²  (2 τεμ.)  2? ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΔΜ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ
ΕΔΔ-13 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ  ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (1-5 ρολλά)
ΕΔΔ-14 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ  (1-5 ρολλά)
ΕΔΔ-15 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ (1-3 ζεύγη)
ΕΔΔ-16 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ  (10 ζεύγη) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΔΔ-17 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΑΝΗ (1 τεμ.)
ΕΔΔ-18 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ  ΕΝ ΞΗΡΩ ΣΕ ΑΚΟΝΤΙΟ  (1 τεμ.)
ΕΔΔ-19 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ  ΕΝ ΥΓΡΩ ΣΕ ΑΚΟΝΤΙΟ  (1 τεμ.)
ΕΔΔ-20 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ  Υ.Τ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΣΑ
ΕΔΔ-21 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ  ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΔΔ-22 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ  (WET CHEMICAL)
ΕΔΔ-23 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
ΕΔΔ-24 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΑΡΒΥΛΑ
ΕΔΔ-25 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΑΝΤΟΧΗ  ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ  ΕΛΑΙΟΥ  (1δείγμα)
ΕΔΔ-26 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ASTM D149/91) (5 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ / ΔΟΚΙΜΙΟ)
ΕΔΔ-27 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΔΔ-28 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ Χ.Τ.
ΕΔΔ-29 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
ΕΔΔ-30 ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΔΕΠ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΥΤ-01 ΔΙΗΛ. ΔΟΚΙΜΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΚΕΚΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΥΜΑ ΣΕ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ)   (IEC 60076-3)
ΕΥΤ-02 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ)   (IEC 60076-3)
ΕΥΤ-03 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΣΕ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    (IEC 60076-3)
ΕΥΤ-04 ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΣΙΤΩΝ (R.I.V) ΣΕ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ   (IEC 60437)
ΕΥΤ-05 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ Μ/Σ Μ.Τ (ΤΑΣΕΩΣ) (1ΤΕΜ.)   (IEC 60044-2)
ΕΥΤ-06 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΥΓΡΩ ΣΕ Μ/Σ Μ.Τ (ΤΑΣΕΩΣ) (1ΤΕΜ.)  (IEC 60044-2)
ΕΥΤ-07 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ Μ/Σ Μ.Τ (ΤΑΣΕΩΣ) (1ΤΕΜ.)  (IEC 60044-2)
ΕΥΤ-08 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΣΕ Μ/Σ Μ.Τ (ΤΑΣΕΩΣ) (1ΤΕΜ.)   (IEC 60044-2)
ΕΥΤ-09 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ Μ/Σ Μ.Τ (ΤΑΣΕΩΣ) (1ΤΕΜ.)   (IEC 60044-2)
ΕΥΤ-10 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ Μ/Σ Μ.Τ (ΤΑΣΕΩΣ) (1ΤΕΜ.)  (IEC 60044-2)
ΕΥΤ-11 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ Μ/Σ Μ.Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ (1ΤΕΜ.)   (IEC 60044-1)
ΕΥΤ-12 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΥΓΡΩ ΣΕ Μ/Σ Μ.Τ & Χ.Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ (1ΤΕΜ.)   (IEC 60044-1)
ΕΥΤ-13 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ Μ/Σ Μ.Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ (1ΤΕΜ.)   (IEC 60044-1)
ΕΥΤ-14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ Μ/Σ Μ.Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ (1ΤΕΜ.)  (IEC 60044-1)
ΕΥΤ-15 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ Μ/Σ Μ.Τ & Χ.Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ (1ΤΕΜ.)  (IEC 60044-1)
ΕΥΤ-16 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΣΠΕΙΡΩΝ ΣΕ Μ/Σ Μ.Τ & Χ.Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ (1ΤΕΜ.)   (IEC 60044-1)
ΕΥΤ-17 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ   (IEC 62271-102)
ΕΥΤ-18 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ   (IEC 62271-102 IEC 62271-1)
ΕΥΤ-19 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΣΕ ΈΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ  (IEC 62271-102 IEC 62271-1)
ΕΥΤ-20 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ   (IEC 62271-102)
ΕΥΤ-21 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ  (IEC 62271-102 IEC 62271-1)
ΕΥΤ-22 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΣΕ ΈΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ   (IEC 62271-102 IEC 62271-1)
ΕΥΤ-23 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΑΖ & ΑΑΖ   (ΔΔ-309, ΔΔ-311, ΔΔ-313, ΔΔ-314)
ΕΥΤ-24 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΑΖ & ΑΑΖ   (ΔΔ-309, ΔΔ-311, ΔΔ-313, ΔΔ-314)
ΕΥΤ-25 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΥΓΡΩ ΣΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΑΖ & ΑΑΖ   (ΔΔ-309, ΔΔ-311, ΔΔ-313, ΔΔ-314)
ΕΥΤ-26 ΜΕΤΡΗΣΗ RIV ΣΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΑΖ & ΑΑΖ   (ΔΔ-313, ANSI C37.41)
ΕΥΤ-27 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΑΖ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   (ΔΔ-310, ΔΔ-312, IEC 62271-102)
ΕΥΤ-28 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΑΖ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   (ΔΔ-310, ΔΔ-312, IEC 62271-102)
ΕΥΤ-29 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΥΓΡΩ ΣΕ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΑΖ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  (ΔΔ-310, ΔΔ-312, IEC 62271-102, IEC 600060-1)
ΕΥΤ-30 ΜΕΤΡΗΣΗ RIV ΣΕ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΑΖ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   (ANSI C37.41, IEC 60437)
ΕΥΤ-31 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ Δ/Φ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   (IEC 62271-102, IEC 60694)
ΕΥΤ-32 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ Δ/Φ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   (IEC 62271-102, IEC 60694)
ΕΥΤ-33 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΥΓΡΩ ΣΕ Δ/Φ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   (IEC 62271, IEC 60694)
ΕΥΤ-34 ΜΕΤΡΗΣΗ RIV ΣΕ Δ/Φ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   (IEC 62271)
ΕΥΤ-35 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΩΤΗΡΑ Μ.Τ   (ANSI C29.1)
ΕΥΤ-36 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΩΤΗΡΑ Μ.Τ   (ANSI C29.1)
ΕΥΤ-37 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΥΓΡΩ ΣΕ ΜΟΝΩΤΗΡΑ Μ.Τ   (ANSI C29.1)
ΕΥΤ-38 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΞΗΡΩ ΣΕ ΜΟΝΩΤΗΡΑ Μ.Τ   (ANSI C29.1)
ΕΥΤ-39 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΩΤΗΡΑ Μ.Τ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (ΣΕ ΛΑΔΙ)   (ANSI C29.1)
ΕΥΤ-40 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ (RIV) ΣΕ ΜΟΝΩΤΗΡΑ Μ.Τ   (ANSI C29.1)
ΕΥΤ-41 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ   (IEC 60060-1, IEC 6099-4, ΔΔ-177)
ΕΥΤ-42 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΞΗΡΩ ΣΕ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ   (IEC 60060-1, IEC 6099-4, ΔΔ-177)
ΕΥΤ-43 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΥΓΡΩ ΣΕ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ   (IEC 60060-1, IEC 6099-4, ΔΔ-177)
ΕΥΤ-44 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ   (IEC 60270, IEC 6099-4, ΔΔ-177)
ΕΥΤ-45 ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ (95-630MM2)   (IEC 60502-2)
ΕΥΤ-46 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΦΔ ΣΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ (95-630MM)²  (IEC 60502-2)
ΕΥΤ-47 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ (95-630MM2)   (IEC 60502-2, IEC 60885-3)
ΕΥΤ-48 ΚΥΚΛΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ (95-630MM²)   (IEC 60502-2)
ΕΥΤ-49 ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΥΨΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ Β.Σ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ (95-630MM²)   (IEC 60502-2, IEC 60230)
ΕΥΤ-50 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (4H) ΣΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ (95-630MM²)  (IEC 60502-2)
ΕΥΤ-51 63 ΚΥΚΛΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΜΟΥΦΕΣ - ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ Μ.Τ (1 ΠΟΛΟΣ)  (HD 629.1 S2, IEC 61442)
ΕΥΤ-52 ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚH ΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ (ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ = 12
ΕΥΤ-53 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ (1ΤΕΜ.)
ΕΥΤ-54 ΔΟΚΙΜΗ ΥΔΑΤΟΝΕΦΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ (IEC 62217)
ΕΥΤ-55 ΔΙΗΛ. ΔΟΚΙΜΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΚΕΚΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΥΜΑ ΣΕ Μ/Σ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΥΤ-59 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΔΔ-33 ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ (IEC 61111, σε 3 τμχ.)
ΕΔΔ-34 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6.2.1.2 ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ IEC/EN 61243-1 (1 δοκίμιο)
ΕΔΔ-35 Εργατοώρα Επιθεώρησης Υλικών & Εξοπλισμού / Παρακολούθηση Δοκιμών