Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Ανύψωσης Θερμοκρασίας

Κωδικός Περιγραφή
ΕΑΘ-01 ΔΟΚΙΜH ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΜΤ ΤΥΠΟΥ ΒΚΙ
ΕΑΘ-02 ΔΟΚΙΜH ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΜΤ ΤΥΠΟΥ ΒΚΙΙ
ΕΑΘ-03 ΔΟΚΙΜH ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΜΤ ΤΥΠΟΥ ΥΣ
ΕΑΘ-04 ΔΟΚΙΜH ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΤ ΕΩΣ 2000Α
ΕΑΘ-05 ΔΟΚΙΜH ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΤ ΕΩΣ 2000Α ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΕΑΘ-06 ΔΟΚΙΜH ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΤ ΕΩΣ 4000Α
ΕΑΘ-07 ΔΟΚΙΜH ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΩΣ 400 KVA
ΕΑΘ-08 ΔΟΚΙΜH ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ  630 KVA
ΕΑΘ-09 ΔΟΚΙΜH ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1000 KVA
ΕΑΘ-10 ΔΟΚΙΜH ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ AZ
ΕΑΘ-11 ΔΟΚΙΜH ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ AZ
ΕΑΘ-12 ΔΟΚΙΜH ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ  ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ
ΕΑΘ-13 ΔΟΚΙΜH ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ  ΜΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΑΘ-14 ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΟΚΙΜΗ ΣΕ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ 3Χ70+54
ΕΑΘ-15 ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΟΚΙΜΗ ΣΕ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3Χ70+54
ΕΑΘ-16 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΕΑΘ-17 ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΤ
ΕΑΘ-18 ΔΟΚΙΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1p ΑΖ Μ.Τ
ΕΑΘ-19 ΔΟΚΙΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3p ΑΖ Μ.Τ
ΕΑΘ-20 ΔΟΚΙΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ασφαλειοαποζεύκτη Μ.Τ
ΕΑΘ-21 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΠΥΣΜΟΥ
ΕΑΘ-22 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΕΑΘ-23 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΕΑΘ-24 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΑΘ-25 ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 5 ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (200 ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ)
ΕΑΘ-26 Δοκιμή Πίεσης (αερίου SF6) σε διακοπτικό υλικό
ΕΑΘ-27 Έλεγχος διαρροής αερίου SF6 επί τόπου
ΕΑΘ-28 ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΤ ΕΩΣ 1000Α
ΕΑΘ-29 ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΤ ΕΩΣ 1600Α
ΕΑΘ-30 ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ Μ.Τ. (3 ΠΟΛΟΙ)
ΕΑΘ-31 ΔΟΚΙΜΗ ΜΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΓΗΣ
ΕΑΘ-32 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ Χ.Τ.
ΕΑΘ-33 ΔΟΚΙΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ Δ/Φ ΚΛΑΣΗΣ Μ2
ΕΑΘ-34 ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Δ/Φ
ΕΑΘ-35 ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΑΘ-36 ΔΟΚΙΜΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ