Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Μεγάλης Ισχύος

Κωδικός Περιγραφή
ΕΜΙ-01 ΔΟΚΙΜH ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΕ AC ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 10KA-1S. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ =2   (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-02 ΔΟΚΙΜH ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΕ AC ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 10KA-1S. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ =3   (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-03 ΔΟΚΙΜH ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΕ AC ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 10KA-1S. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ =4   (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-04 ΔΟΚΙΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 50-630KVA (EN17025). ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ =9.   (IEC 60076-5)
ΕΜΙ-05 ΔΟΚΙΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 630-1000K 630-1000KVA630-1000KVA (EN17025). ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ =9.   (IEC 60076-5)
ΕΜΙ-06 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (EN17025) (IEC 60076-1)
ΕΜΙ-07 ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ     ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΦΑΣΗΣ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (EN17025)    (IEC 60076-1)
ΕΜΙ-08 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΕΩΣ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (EN17025)   (IEC 60076-1)
ΕΜΙ-09 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (EN17025)  (IEC 60076-1)
ΕΜΙ-10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΜΟΠΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ   (IEC 60076-1)
ΕΜΙ-11 ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ   (IEC 60076-10)
ΕΜΙ-12 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    (IEC 60076-1)
ΕΜΙ-13 ΜΕΤΡΗΣΗ D.C. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    (IEC 60076-1)
ΕΜΙ-14 ΟΠΤΙΚΟΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    (IEC 60076-1)
ΕΜΙ-15 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 1-20KA- 3S(EN17025) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (IEC 62271-200, IEC 62271-1 )
ΕΜΙ-16 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 1-20KA- 3S(EN17025) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 10    (IEC 62271-200, IEC 62271-1 )
ΕΜΙ-17 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20-55KA- 3S(EN17025) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (IEC 62271-200, IEC 62271-1 )
ΕΜΙ-18 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20-55KA- 3S(EN17025) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 10    (IEC 62271-200, IEC 62271-1)
ΕΜΙ-19 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1-20KA- 1S(EN17025) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (EN 61439-1)
ΕΜΙ-20 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1-20KA- 1S(EN17025) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 10   (EN 61439-1)
ΕΜΙ-21 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 20-55KA- 1S(EN17025) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 10  (EN 61439-1)
ΕΜΙ-22 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 55-100KA- 1S(EN17025) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (EN 61439-1)
ΕΜΙ-23 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1-20KA- 1S(EN17025) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5  (EN 61439-1)
ΕΜΙ-24 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 20-55KA- 1S(EN17025) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (EN 61439-1)
ΕΜΙ-25 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 20-55KA- 1S(EN17025) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 10   (EN 61439-1)
ΕΜΙ-26 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 55-100KA- 1S(EN17025) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (EN 61439-1)
ΕΜΙ-27 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ AC ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1000V, 1-20KA- 3S. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5    (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-28 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ AC ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1000V, 20-55KA- 3S. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-29 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ AC ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1000V, 1-20KA- 3S. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 10   (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-30 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ AC ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1000V, 20-55KA- 3S. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-31 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ AC ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1000V, 55-100KA- 3S. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-32 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ AC ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΤΕΣ ΕΩΣ 52KV, 20-55KA- 3S. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-33 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ AC ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΤΕΣ ΕΩΣ 52KV, 1-20KA- 3S. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-34 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ AC ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΕΩΣ 52KV, 1-20KA- 3S. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-35 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ AC ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΕΩΣ 52KV, 20-55KA- 3S. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-36 ΔΟΚΙΜH ΜΙΚΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 0,5Α-24KV ΣΕ AC ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 24KV, 0-3Λ-0. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 100 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ.   (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-37 ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 24KV/100A. (ΣΕΙΡΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ 1 ΕΩΣ 5). ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 18 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ.   (ANSI C37.41, ΤΠ ΔΕΗ ΔΔ-314)
ΕΜΙ-38 ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΤΗΚΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ 24KV/100A. (ΣΕΙΡΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ 1 ΕΩΣ 5). ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 18 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ.   (ANSI C37.41, ΤΠ ΔΕΗ ΔΔ-314)
ΕΜΙ-39 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΤΗΚΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, 500V/50KA. (ΣΕΙΡΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ 1 ΕΩΣ 2). ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 12 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ.   (IEC 60269-2)
ΕΜΙ-40 ΔΟΚΙΜH ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ 4500A, 1500A ΣΕ AC ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 38 ΑΝΑ ΤΥΠΟ.  (IEC 60898)
ΕΜΙ-41 ΔΟΚΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.  (IEC 60898)
ΕΜΙ-42 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  (IEC60947-1)
ΕΜΙ-43 ΔΟΚΙΜH ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ 5 KA - 20KV, ΣΕ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 4   (IEC 60099-1, IEC 60099-4)
ΕΜΙ-44 ΔΟΚΙΜH ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ 1-20KA ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5    (IEC 60044-1)
ΕΜΙ-45 ΔΟΚΙΜH ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ 20-55KA ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (IEC 60044-1)
ΕΜΙ-46 ΔΟΚΙΜH ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΑΣΗΣ 20/0,1KV ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5    (IEC 60041-2)
ΕΜΙ-47 ΔΟΚΙΜH ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΣΕ ΜΟΥΦΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1-20KA ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (HD 629.1)
ΕΜΙ-48 ΔΟΚΙΜH ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1-20KA ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5   (IEC 61230, IEC 60479-1)
ΕΜΙ-49 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ AC ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1000V. (EN17025)    (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-50 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (EN17025)   (IEC 62271-1)
ΕΜΙ-51 ΟΠΤΙΚΟΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 50-1000KVA   (IEC 60076-5)
ΕΜΙ-52 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 20-55KA- 1S(EN17025) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 5
ΕΜΙ-53 ΔΟΚΙΜH ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1-20KA- 1S(EN17025) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΩΣ 10
EMI-54 ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ
EMI-55 ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΔΕΠ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΜΙ-56 ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ