Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Κωδικός Περιγραφή
ΕΕΔ-01 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΞΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (ISO 17025) (E105-86)
ΕΕΔ-02 ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (ISO 17025) (E105-86)
ΕΕΔ-03 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΠΤΟΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ NΟ 200 (ISO 17025) (E105-86)
ΕΕΔ-04 ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΞΗΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ISO 17025) (E105-86)
ΕΕΔ-05 ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΔΑΦΩΝ (ISO 17025) (E105-86)
ΕΕΔ-06 ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ (E105-86)
ΕΕΔ-07 ΌΡΙΟ ΥΔΑΡΟΤΗΤΑΣ (ISO 17025) (E105-86)
ΕΕΔ-08 ΌΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ISO 17025) (E105-86)
ΕΕΔ-09 ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΣ PROCTOR (ISO 17025) (E105-86)
ΕΕΔ-10 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ (4 ΣΗΜΕΙΑ) (BS1377/PART7)
ΕΕΔ-11 ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ (E105-86, ASTM D2166)
ΕΕΔ-12 ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ (E105-86)
ΕΕΔ-13 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ UU (E105-86)
ΕΕΔ-14 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ CU-PP (E105-86)
ΕΕΔ-15 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ CD (E105-86)
ΕΕΔ-16 ΔΟΚΙΜΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ (E105-86)
ΕΕΔ-17 ΔΟΚΙΜΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ (E105-86, ASTM D3080)
ΕΕΔ-18 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΕΔ-19 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (CBR) ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΕΔ-20 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ PROCTOR
ΕΕΔ-21 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές
ΕΕΔ-22 Κοκκομετρική ανάλυση εδαφικών υλικών
ΕΕΔ-23 Δοκιμή Ορίου Υδαρότητας
ΕΕΔ-24 Δοκιμή Ορίου Πλαστικότητας
ΕΕΔ-25 Ειδικό βάρος εδαφικών υλικών
ΕΕΔ-26 Πρότυπη μέθοδος PROCTOR