Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Μετρολογίας

Κωδικός Περιγραφή
ΕΜ-01 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ FLUKE ΤΥΠΟΥ 11 Η 21 Η 23 Η 70 Η 73 Η 75 Η 76 Η 77 Η 88 Η 187   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-02 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ AGILENT (HP) 34401A CAL VER OR CAL ADJ  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-03 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ AGILENT (HP) 34410A CAL ADJ Η 34411A CAL ADJ   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-04 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ AGILENT (HP) 4140B   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-05 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ FLUKE ΤΥΠΟΥ 29II Η 179 Η 867 Η 45 CAL VER, 45 CAL ADJ   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-06 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ THURBLY 1504     (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-07 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ WAVETEK DM27XT   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-08 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ AGILENT (HP) 34420A CAL VER OR CAL ADJ   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-09 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ AGILENT (HP) 34410A CAL VER Η 34411A CAL VER   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-10 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ FLUKE 85 III Η 89 IV Η 189 Η 289   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-11 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ AGILENT (HP) 3458A ARTIFACT CAL   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-12 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ AGILENT (HP) 3458A CAL VER  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-13 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΜΠΕΡΟΤΑΝΑΛΙΑΣ FLUKE 30 Η 31 Η 32 Η 33 Η 36 Η I410 Η I1010 Η I2000FLEX   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-14 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΜΠΕΡΟΤΑΝΑΛΙΑΣ YU FONG YF8030 Η 8050   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-15 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΕΓΓΩΜΕΤΡΟΥ METRAWATT/HB ELIMA JK5000 N   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-16 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΕΓΓΩΜΕΤΡΟΥ SEAWARD SEN60204   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-17 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΕΓΓΩΜΕΤΡΟΥ SEFELEC M1500P   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-18 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΕΓΓΩΜΕΤΡΟΥ MEGGER BMM80   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-19 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΕΓΓΩΜΕΤΡΟΥ MEGGER S1_5010   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-20 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΕΓΓΩΜΕΤΡOY LEM UNILAP ISO-X  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-21 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡΟΥ MEGGER DET2/2   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-22 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡΟΥ FLUKE 1630   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-23 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡΟΥ NIEAF ERT S   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-24 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡΟΥ SEAWARD ERT 1557   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-25 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡOY LEM SATURN GEO X  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-26 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡOY FLUKE 1625   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-27 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΙΚΡΟΩΜΟΜΕΤΡΟΥ BIDDLE   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-28 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΙΚΡΟΩΜΟΜΕΤΡΟΥ OMICRON CPM 500   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-29 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΙΚΡΟΩΜΟΜΕΤΡΟΥ SEFELEC MO1   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-30 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΙΚΡΟΩΜΟΜΕΤΡΟΥ TINSLEY 5896C CAL VER  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-31 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΙΚΡΟΩΜΟΜΕΤΡΟΥ TETTEX 2222   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-32 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΗΣ) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 100 Ω ΕΩΣ 1 GΩ   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-33 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ AGILENT (HP) 4263A (LCR METER)   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-34 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΟΥ DANBRIDGE PRD6   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-35 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Η SHUNT ΑΠΟ 10 ΜΩ ΕΩΣ 100 Ω  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-36 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ TINSLEY 4737B  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-37 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ SEFELEC FXS501  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-38 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ SEFELEC MG_91_30A   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-39 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ AGILENT (HP) 34970A CAL VER OR CAL ADJ  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-40 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ SEFELEC MG_91 CALIBRATION BOX   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-41 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ PROGRAMMA VIDAR   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-42 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ AMR ALMEMO 5590-2 CURRENT VER  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-43 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ SEFELEC SMG500  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-44 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ SEFELEC SXS506  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-45 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ METREL MI2094   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-46 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ METREL 3105  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-47 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ FLUKE 1653B   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-48 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ OMICRON CPC100   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-49 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝOY LDS NICOLET GENESIS   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-50 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝOY AMR ALMEMO 5590-2 TEMPERATURE VER.  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-51 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ FLUKE 715   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-52 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ STANDARD DCV 10V & 1.018V  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-53 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ EXTECH OYSTER  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-54 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ NEGELE HSG_295   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-55 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ FLUKE 714  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-56 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ MTE PPS_60.3  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-57 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ DRUCK UNOMAT TRX II   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-58 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ ZERA VCS320_1   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-59 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ TIME ELECTRONICS 9822 CAL ADJ.   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-60 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ TIME ELECTRONICS 9822 CAL VER.  (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-61 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ 3 1/2 ΨΗΦΙΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-62 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 1/2 ΨΗΦΙΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-63 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ 3 1/2 ΨΗΦΙΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-64 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 1/2 ΨΗΦΙΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-65 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΙΚΡΟΩΜΟΜΕΤΡΟΥ LR 2066   (EA-4/02,   EA-10/15)
ΕΜ-66 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΕΓΓΩΜΕΤΡΟΥ HTC-6250-IN   (EA-4/02,   EA-10/15)
EM-67 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΓΩΝ ΜΕΧΡΙ 50KV
ΕΜ-68 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ FLUKE 5700A/EP ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ FLUKE 5725A ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ARTIFACT CAL)
ΕΜ-69 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ)
ΕΜ-70 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΩΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΥ 100:1) ΕΩΣ 28kV AC (50Hz) και 40 kV DC ΓΙΑ "ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"